Water drops.
Izdanje 2017

Pravne napomene

Za internetske stranice tvrtke Hansgrohe d.o.o. vrijede uvjeti upotrebe opisani u nastavku. Molimo vas da ih pažljivo pročitate prije upotrebe naših internetskih stranica. Upotrebom naših internetskih stranica pristajete na naše uvjete upotrebe.

Cjelovitost i točnost naših informacija

Trudimo se održavati naše internetske stranice ažurnima i na njima pružiti što točnije i što potpunije informacije. Međutim, ne jamčimo za aktualnost tih informacija, kao ni za točnost, potpunost ili prikladnost tih informacija za određene primjene.

Pridržavamo pravo skraćivanja sadržaja u bilo kojem trenutku te prebacivanja sadržaja u druge tematske cjeline, njihova privremenog onemogućivanja i/ili nepovratnog brisanja.

Dostupnost naših usluga

Naše internetske stranice trebale bi vas samo općenito informirati o našim uslugama. Te informacije, međutim, ne daju vam nikakvo pravo na određene usluge niti na njihovu potpunu, neprekinutu ili neometanu dostupnost. Imajte na umu da se pojedine informacije na našim internetskim stranicama mogu odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u svim državama. Informacije o proizvodima i uslugama dostupnim u vašoj državi zatražite od lokalnog prodajnog partnera tvrtke Hansgrohe.

Sadržaji trećih osoba

Sljedeći sadržaji ne potječu od nas i ne odražavaju naša mišljenja i stavove, stoga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za njih:

  • Objave u mogućim razgovorima na forumima ne potječu od nas, nego od pripadajućih korisnika. Ne provjeravamo legitimnost i ispravnost sadržaja koje postavljaju korisnici, kao što su stajališta, savjeti, pojašnjenja, ponude i ostale informacije. Naši forumi ne smiju se upotrebljavati za nezakonite, pogrdne, klevetničke ili uvredljive natpise. Korisnik nas oslobađa svake odgovornosti za zahtjeve trećih osoba koji proizađu iz korisnikove upotrebe naših internetskih stranica koja nije u skladu s ovim uvjetima upotrebe.
  • Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje na stranicama do kojih vode veze na našem web-mjestu.
  • Ne preuzimamo također nikakvu odgovornost za točnost, cjelovitost i ažurnost podataka o našim specijaliziranim trgovcima koje možete dobiti pretraživanjem specijaliziranih trgovaca.
    Ne nadziremo takve sadržaje niti ispitujemo okolnosti koje bi upućivale na nezakonite aktivnosti. Međutim, ako doznamo da je došlo do odgovarajućeg kršenja prava, odmah ćemo otkloniti povezane informacije.

Konvencija stila (tekst)

Da bismo ovu web-stranicu učinili čitljivijom, ne koristimo se muškim i ženskim oblicima. Podrazumijeva se da se u svim slučajevima spominju oba spola.

Primjenjivi zakon i sudska nadležnost

Na ovu internetsku stranicu primjenjuje se zakon države Hrvatske. Mjesto izvršenja obveza i sudske nadležnosti je naše sjedište, odnosno Zagreb, Hrvatska.

Autorska prava

Autorska prava Hansgrohe 2017. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafike, audio, video i animacije podliježu autorskim pravima i drugim zakonima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva. Ne smiju se kopirati u komercijalne svrhe ili za distribuciju, niti se mogu mijenjati i koristiti na drugim web-lokacijama. Neke web-stranice tvrtke Hansgrohe sadrže materijal koji podliježe autorskim pravima osobe koja ga je dostavila.

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini