Svojevoljna garancija proizvođača

Pet godina garancije kao komponenta filozofije poduzeća

Težnja da svojim klijentima uvijek nudimo najvišu kvalitetu elementarna je komponenta filozofije poduzeća Hansgrohe. Stoga svojim potrošačima svojevoljno dajemo petogodišnju garanciju proizvođača za naše proizvode. Preduvjete i pojedinosti pronaći ćete u uvjetima garancije u nastavku. Popis ovlaštenih servisera zatražite pozivom na telefon +385 1 5630 800 ili upitom na e-mail: info@hansgrohe.hr

The Water Studio from the inside with a working water unit
Pet godina garancije proizvođača za proizvode hansgrohe

Naši uvjeti garancije

I. Opće odredbe 

Osim zakonskog jamstva na koje potrošač ima pravo od strane trgovca od kojega je kupio proizvod, poduzeće Hansgrohe daje potrošačima proizvoda hansgrohe i ovu garanciju proizvođača. Ona vrijedi bez obzira na obvezne zakonske propise o odgovornosti koji su, primjerice, propisani Zakonom o odgovornosti za proizvod za slučajeve ako poduzeće Hansgrohe ili osobe koje mu pomažu pri izvršenju obveza pokažu namjeru ili grubu nepažnju koja rezultira ugrožavanjem života, tijela ili zdravlja.

U ovoj garanciji proizvođača „potrošačem” se smatra svaka fizička osoba koja je vlasnik proizvoda i koja taj proizvod nije kupila za daljnju prodaju ili instalaciju kod trećih osoba u okviru svoje komercijalne ili samostalne poslovne djelatnosti. „Prvi korisnik” je potrošač koji je prvi kupio proizvod od poduzeća Hansgrohe, nekog trgovca ili druge fizičke ili pravne osobe koja preprodaje ili instalira taj proizvod u okviru svoje komercijalne ili samostalne poslovne djelatnosti.

II. Zaštita koju pruža garancija

Za proizvode hansgrohe koje su prvi korisnici kupili nakon 1. siječnja 2010. (dokaz o kupnji) vrijedi: hansgrohe jamči potrošačima da njegovi proizvodi ne sadrže pogreške u materijalu, proizvodnji i konstrukciji. To se određuje na temelju znanstvenih i tehničkih spoznaja aktualnih u trenutku proizvodnje. To znači da je pogreška koja je prouzročila štetu morala biti prisutna na proizvodu već u tom trenutku. Prava na naknadu posljedičnih šteta ili prava koja proizlaze iz jamstva za proizvod postoje samo u skladu s odredbama obveznih zakonskih propisa. 

a. Ova garancija odnosi se na sve proizvode proizvođača hansgrohe koji nisu navedeni pod b. i vrijedi pet godina od datuma kada je proizvod kupio prvi korisnik, no najviše šest godina od njegove proizvodnje. Razdoblje valjanosti garancije ne može se produžiti na temelju odobrenja usluga obuhvaćenih ovom garancijom, a osobito ne nakon servisiranja ili zamjene proizvoda. Razdoblje valjanosti garancije u tim slučajevima ne počinje ispočetka.

b. Vrijedi za proizvode hansgrohe iBox Hub (br. art. 25020190), RainButton (br. art. 25010000 - 25019000 te 25010700 - 25019700) i Pontos Scout (br. art. 15887000) koje je prvi korisnik kupio od 1. 1. 2020. (račun za kupnju). Za proizvode koji spadaju pod stavku II b. odnosno koji su ondje navedeni hansgrohe prvim korisnicima daje garanciju na dvije godine od datuma kada je proizvod kupio prvi korisnik, no najviše tri godine od njegove proizvodnje.

Razdoblje valjanosti garancije ne može se produžiti na temelju odobrenja usluga obuhvaćenih ovom garancijom, a osobito ne nakon servisiranja ili zamjene proizvoda. Razdoblje valjanosti garancije u tim slučajevima ne počinje ispočetka.

III. Pismena obavijest o pogrešci 

Prava koja proizlaze iz ove garancije potrošač može iskoristiti tako da poduzeću Hansgrohe ili trgovcu od kojega je prvi korisnik kupio proizvod uputi pismenu obavijest o pogrešci tijekom razdoblja valjanosti garancije. Međutim, potrošač mora poslati obavijest o pogrešci u roku od dva mjeseca nakon što uoči, odnosno je morao uočiti, tu pogrešku. Potrošač ima obvezu dokazati da garancija nije istekla (primjerice prilažući račun za kupnju od strane prvog korisnika). 

hansgrohe također ima pravo definirati početak valjanosti garancije prema datumu proizvodnje proizvoda.

IV. Usluge u slučaju zahtjeva na temelju garancije 

hansgrohe ima pravo proizvoljno odrediti hoće li proizvod servisirati, zamijeniti ga ili potrošaču vratiti novčani iznos u visini kupovne cijene. 

U pravilu će potrošač dati servisirati manjkavi proizvod u specijaliziranoj radionici na licu mjesta uz prethodni pristanak poduzeća Hansgrohe. U tom slučaju garancija obuhvaća besplatnu isporuku potrebnih rezervnih dijelova. Ako se iz poduzeća Hansgrohe pismeno izjasne kako bi proizvod htjeli samostalno servisirati, poduzeće snosi time nastale troškove rezervnih dijelova i instalacije, troškove vlastita rada te sve izdatke za transport ili slanje proizvoda. Potrošač mora omogućiti pristup proizvodu. 

Prilikom zamjene stari proizvod besplatno se zamjenjuje novim iste vrste, kvalitete i tipa. Ako se taj proizvod u trenutku pojave pogreške više ne proizvodi, hansgrohe ima pravo isporučiti sličan proizvod. Transport ili slanje proizvoda poduzeću Hansgrohe ili trgovcu odnosno od njih, sve demontaže i ponovne instalacije proizvoda i sve druge posebne mjere smiju se poduzimati samo uz prethodni pristanak poduzeća Hansgrohe. Pristane li hansgrohe na planirane mjere, snosi troškove koji nastanu prilikom njihova provođenja. Ako nije drugačije dogovoreno, potrošač se obvezuje samostalno preuzeti novi proizvod kod najbližeg trgovca koji prodaje proizvode robne marke hansgrohe. 

Ako se hansgrohe odluči za povrat novca u iznosu kupovne cijene proizvoda i to pismeno potvrdi, potrošač će vratiti proizvod, a hansgrohe će mu vratiti plaćeni iznos.

V. Preduvjeti i izuzeća

Preduvjet valjanosti garancije je pravilna instalacija i održavanje u skladu s uputama i općepriznatom tehničkom regulativom (npr. putem specijalizirane radionice ili ovlaštene stručne radionice) te pridržavanje uputa za rukovanje i primjena proizvoda hansgrohe u skladu s tehničkim uputama i naputcima za njegu koje je dalo poduzeće Hansgrohe. 

To između ostalog, ali bez ograničenja, obuhvaća stručno ispiranje dovodnih cijevi za vodu u skladu s važećim normama, osobito prije instalacije proizvoda ili nakon građevinskih zahvata, potom usklađenost instalacija s priloženim shemama i provjeru odgovara li radni tlak u vodovodnoj mreži tehničkim odredbama. 

Svim proizvodima priložene su upute za montažu te naputci za upotrebu i održavanje koji su dostupni i na web-mjestu www.hansgrohe.hr.

Garancijom nije obuhvaćeno sljedeće:

 • habanje potrošnih dijelova, kao što su brtve
 • lomovi lomljivih dijelova, kao što su staklo ili žarulje
 • trošenje potrošnih materijala, kao što su baterije, filtri ili perlatori-aeratori
 • neznatna odstupanja proizvoda hansgrohe od očekivane konstrukcije, koja nemaju nikakvog utjecaja na uporabnu vrijednost proizvoda
 • nanosi prljavštine, hidraulički udari, osobito oni tople vode, nataloženi kamenac, pogreške u radu i rukovanju, oštećenja zbog agresivnih uvjeta u okolini, kemikalija ili sredstava za čišćenje
 • nedostatci na proizvodu prouzročeni instalacijom, transportom i probnim radom kupljene stavke i
 • štete prouzročene manjkavim proizvodom hansgrohe
 • izložbeni proizvodi i slično.

 Garancija prestaje biti valjana u slučaju:

 • nepridržavanja uručenih uputa za montažu, njegu i upotrebu, koje se također mogu naći na web-mjestu www.hansgrohe.hr
 • ugradnje, održavanja, popravka ili njege od strane nestručnih osoba
 • oštećenja proizvoda koje prouzroči prodavač, instalater ili treća osoba
 • šteta koje mogu biti prouzročene normalnim trošenjem ili namjernim oštećenjem – ako je šteta prouzročena nemarom, sporazumno će se podijeliti krivnja

 • nepravilne instalacije ili puštanja u rad
 • manjkavog ili nedostatnog održavanja
 • proizvoda koji se nisu upotrebljavali ili se ne upotrebljavaju u skladu s predviđenom namjenom
 • šteta prouzročenih višom silom ili prirodnim katastrofama, posebice – ali bez ograničenja – prilikom poplava, požara ili šteta prouzročenih mrazom.

VI. Nepostojanje prava na temelju garancije 

Ako se pokaže da pogreška proizvoda nije obuhvaćena ovom garancijom, troškove koji nastanu slanjem i transportom proizvoda snosi sam potrošač. Osim toga, potrošač snosi i troškove koji nastanu pregledom proizvoda te troškove demontaže i ponovne instalacije proizvoda, uključujući sve troškove rada. 

Ako potrošač i nakon što ga se obavijesti o nepostojanju prava na temelju garancije i procjeni troškova koji će nastati popravkom želi da se obavi takav popravak, također će snositi troškove rada i rezervnih dijelova.

Ako nedostatak koji postoji na proizvodu nije bio vidljiv prilikom isporuke, hansgrohe će u pojedinačnim slučajevima odlučiti hoće li ukloniti nedostatak u znak dobre volje. U takvom slučaju potrošač nema zakonsko pravo na otklanjanje nedostatka.

VII. Zakonska prava 

Osim prava koje stječe garancijom, potrošač ima i određena zakonska prava. Ta zakonska prava, koja potrošaču u određenim okolnostima mogu biti i povoljnija, nisu ograničena ovom garancijom. Garancija također ne utječe na prava koje prvi korisnik, a u nekim slučajevima i potrošač, imaju u odnosu na trgovca od kojega su kupili proizvod.

VIII. Mjesto izvršenja obveza, sudska nadležnost i primjenjivo pravo 

Ova garancija primjenjuje se u skladu sa zakonima SR Njemačke uz izuzeće Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe (CISG) od 11. travnja 1980. Mjesto izvršenja obveza proizašlih iz ove garancije je mjesto Schiltach u Njemačkoj. Za sve sporove je, koliko je to moguće, nadležan sud u njemačkom gradu Rottweilu.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Njemačka

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini