Izdanje srpanj 2012

Odgovornost za naknadu štete

Za odgovornost tvrtke Hansgrohe d.o.o., bez obzira na pravnu podlogu, vrijedi sljedeće:

  1. Naša odgovornost za štetu koju smo – bilo namjerno ili grubom nepažnjom –prouzročili mi, osobe koje nam pomažu pri izvršenju obveza ili naši zakonski zastupnici nije ograničena visinom. Ni kod šteta proizašlih iz ugrožavanja života, tijela ili zdravlja odgovornost nije ograničena visinom ni u slučaju jednostavnog kršenja obveza prouzročenog našom nepažnjom ili nepažnjom osoba koje nam pomažu pri izvršenju obveza ili naših zakonskih zastupnika.
  2. Osim toga, za blagi nemar jamčimo samo ako je došlo do kršenja obveze koja omogućuje uredno izvršavanje ugovora i na čije se izvršenje korisnik oslanja i smije osloniti (bitna ugovorna obveza). Prilikom kršenja bitnih ugovornih obveza – ako nije riječ o slučaju iz stavka 1 – odgovornost je ograničena na one štete na čije se pojavljivanje obično mora računati u okviru upotrebe naših internetskih stranica.
  3. Izuzeća od odgovornosti ili ograničenja odgovornosti ne vrijede ako zlonamjerno prešutimo nekakav nedostatak, ako smo preuzeli garanciju za konstrukciju proizvoda ili ako smo odgovorni prema obveznim zakonskim odredbama kao što je Zakon o odgovornosti za proizvod.
  4. U ostalim slučajevima izuzeti smo od odgovornosti.
  5. To u slučaju zahtjeva za naknadu štete ne utječe na pravo kupca na novčanu naknadu nepotrebnih troškova umjesto naknade u robi ili uslugama.
Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini