Izdanje srpanj 2012

Prava industrijskog vlasništva

Vezano za prava industrijskog vlasništva i autorska prava za sadržaje na internetskim stranicama tvrtke Hansgrohe d.o.o. vrijedi sljedeće:

Sve slike, grafički prikazi, datoteke, tekstovi i ostali sadržaji prisutni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim pravima industrijskog vlasništva. Za umnožavanje, objavljivanje, obradu i ostale primjene tih sadržaja u elektroničkim medijima, na drugim internetskim stranicama, u tiskanim medijima ili na bilo koji drugi način, bilo u privatne ili u komercijalne svrhe, potrebno je naše izričito pisano odobrenje na koje ne postoje nikakva prava.

U svim objavljenim materijalima težimo poštivati prava industrijskog vlasništva i autorska prava za slike, grafičke prikaze, datoteke, tekstove i ostale sadržaje na ovim internetskim stranicama.

Sva prava industrijskog vlasništva i autorska prava, kako naša tako i prava trećih osoba, navedena ili nenavedena u ponudama na našim internetskim stranicama bez ograničenja podliježu odredbama važećih nacionalnih i međunarodnih zakona te pravima i zahtjevima registriranih ili neregistriranih nositelja prava. Odluka o nepostojanju prava industrijskog vlasništva i autorskih prava bilo naših ili prava trećih osoba, ne može se donijeti samo na temelju navođenja ili nenavođenja nositelja prava.

To se posebno odnosi na autorska prava za nekolicinu fotografija objavljenih na ovim internetskim stranicama, čiji su vlasnici sljedeći: mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer - www.fotolia.de.

Pretraživanje specijaliziranih trgovaca

Specijalizirani trgovci u blizini